September uitgave:

Bekijk de nieuwe uitgave voor september:

september 2022.pdf

Of zie ook;

archief

Hopelijk mocht u de lange warme zomer goed doorkomen. De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer merkbaar. Het is een teken van de eindtijd waarin ons wordt aangegeven dat de wederkomst van Christus dichterbij komt. We zijn dankbaar voor de medewerkers aan dit nummer van ons blad. We wensen alle lezers toe dat de artikelen onderwijzend en bemoedigend mogen zijn.

In het bijzonder verwelkomen we ds. J. Belder als een nieuwe vaste medewerker. We stellen het zeer op prijs dat hij hiertoe bereid is. Ieder Gods zegen toegewenst bij het lezen van dit nummer!

Ds. J.P. Boiten, hoofdredacteur.

 

Begroting

De begroting van 2022 en de jaarrekening van 2021 zijn geplaatst onder het tabblad: “ANBI verplichtingen

 

Vers van de dag

Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.

Abonnementen informatie:

Ons blad “Kracht naar Kruis” verschijnt in de eerste week van elke maand, 10 maanden van het jaar

Met de kerst komt ons blad in kleur uit, wat aanleiding is voor veel kerken,
dit nummer te bestellen met een doel dit speciale kerstnummer uit te delen
op kerstsamenkomsten van ouderen.

De abonnementsprijs is €10,00 per jaar.

Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen.
Voor opgave nieuwe abonnees en/of adres wijzigingen, gaat u naar tabblad: contact

Financiële steun:

Met de financiële steun van kerken en diaconieën is het mogelijk
dit werk voort te zetten en de kosten van het drukwerk/opmaak en
verzending te betalen.

Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van
Stichting “Kracht naar Kruis” te Den Haag.

Heeft u algemene vragen? klik dan op contact.