September uitgave:

Bekijk de nieuwe uitgave voor september:

september 2021.pdf

Of zie ook;

archief

We staan weer aan het begin van de herfsttijd. De periode die ons bepaalt bij de vergankelijkheid van ons leven. Wij allen vallen af als een blad… In dit nummer bieden we u weer een aantal bezinnende artikelen die ieder voor zichzelf spreken. De Heilige Schrift mag open gaan! De Heere geve daaruit onderwijs in voor- en tegenspoed. Aan het slot weer een bijdrage met zeer praktische tips, zoals we van Marianne gewend zijn.

Allen Gods zegen bij het lezen toegewenst!

Met hartelijke groet!

H.I. Ambacht
ds. J.P. Boiten

 

Begroting

De begroting van 2022 is geplaatst onder het tabblad: “ANBI verplichtingen

 

Vers van de dag

Kommer maakt een mens neerslachtig, een hartelijk woord beurt hem op.

Abonnementen informatie:

Ons blad “Kracht naar Kruis” verschijnt in de eerste week van elke maand, 10 maanden van het jaar

Met de kerst komt ons blad in kleur uit, wat aanleiding is voor veel kerken,
dit nummer te bestellen met een doel dit speciale kerstnummer uit te delen
op kerstsamenkomsten van ouderen.

De abonnementsprijs is €10,00 per jaar.

Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen.
Voor opgave nieuwe abonnees en/of adres wijzigingen, gaat u naar tabblad: contact

Financiële steun:

Met de financiële steun van kerken en diaconieën is het mogelijk
dit werk voort te zetten en de kosten van het drukwerk/opmaak en
verzending te betalen.

Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van
Stichting “Kracht naar Kruis” te Den Haag.

Heeft u algemene vragen? klik dan op contact.