Mei uitgave:

Bekijk de nieuwe uitgave voor mei:

mei 2022.pdf

Of zie ook;

archief

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van ds. J. Van Amstel. Gedurende vele jaren was hij als vaste medewerker verbonden aan ons blad Kracht naar kruis. Met waardering denken we terug aan de vele artikelen die van zijn hand zijn verschenen in ons blad. Het mocht voor velen tot bemoediging zijn. Wij bidden zijn vrouw en nabestaanden de troost en nabijheid van de opgestane Heere van harte toe.

Namens de Stichting Kracht naar Kruis,

Ds. C. Bos, voorzitter,
Ds. J.P. Boiten, hoofdredacteur.
Benschop/ H.I. Ambacht, 7 juni 2022.

 

Begroting

De begroting van 2022 is geplaatst onder het tabblad: “ANBI verplichtingen

 

Vers van de dag

Breng liever vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn.

Abonnementen informatie:

Ons blad “Kracht naar Kruis” verschijnt in de eerste week van elke maand, 10 maanden van het jaar

Met de kerst komt ons blad in kleur uit, wat aanleiding is voor veel kerken,
dit nummer te bestellen met een doel dit speciale kerstnummer uit te delen
op kerstsamenkomsten van ouderen.

De abonnementsprijs is €10,00 per jaar.

Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen.
Voor opgave nieuwe abonnees en/of adres wijzigingen, gaat u naar tabblad: contact

Financiële steun:

Met de financiële steun van kerken en diaconieën is het mogelijk
dit werk voort te zetten en de kosten van het drukwerk/opmaak en
verzending te betalen.

Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van
Stichting “Kracht naar Kruis” te Den Haag.

Heeft u algemene vragen? klik dan op contact.