November uitgave:

Bekijk de nieuwe uitgave voor november:

november 2020

Of zie ook;

archief

In dit nummer vindt u weer een aantal vervolgartikelen. We hebben ook een meditatie geplaatst die aansluit op een vorige over de vergeving die Jezus schenkt. Speciale aandacht vragen we van u voor het bericht van onze penningmeester. Per abuis is in het vorige nummer de naam van ds. Jongkind vermeld onder het stukje over Job. Dit moet zijn dr. J. van Eck te Lexmond. We wensen u allen Gods zegen toe en dat de Heere licht mag geven in de duisternis.

We verkeren nog volop in de tijd van de herfst. Die periode is dit jaar voordelen extra zwaar. De donkere tijd van het jaar kan een depressieve stemming geven. Daar komt nu bij de druk vanwege het corona-virus. We horen van hen die in een verpleeghuis wonen dat er geen contact met anderen kan zijn. Wat is dat schrijnend! De Heere geve in het verdriet en de moeite zijn kracht en troost. Gods Vaderhart is in Jezus Christus het juiste adres waar we naar toe kunnen. Om daar te belijden : “Heere, U bent mijn Heil!”

Met hartelijke groet!

H.I. Ambacht
ds. J.P. Boiten

 

Begroting

De begroting van 2021 is geplaatst onder het tabblad: “ANBI verplichtingen

 

Vers van de dag

Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft.

Abonnementen informatie:

Ons blad “Kracht naar Kruis” verschijnt in de eerste week van elke maand, 10 maanden van het jaar

Met de kerst komt ons blad in kleur uit, wat aanleiding is voor veel kerken,
dit nummer te bestellen met een doel dit speciale kerstnummer uit te delen
op kerstsamenkomsten van ouderen.

De abonnementsprijs is €10,00 per jaar.

Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen.
Voor opgave nieuwe abonnees en/of adres wijzigingen, gaat u naar tabblad: contact

Financiële steun:

Met de financiële steun van kerken en diaconieën is het mogelijk
dit werk voort te zetten en de kosten van het drukwerk/opmaak en
verzending te betalen.

Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van
Stichting “Kracht naar Kruis” te Den Haag.

Heeft u algemene vragen? klik dan op contact.