Mei uitgave:

Bekijk de nieuwe uitgave voor mei:

mei 2021.pdf

Of zie ook;

archief

We mogen deze maand stilstaan bij twee belangrijke momenten van de verhoging van onze Zaligmaker. Dat is Zijn hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. Bijzondere markeringspunten in het leven van Jezus Christus. Aan beide geven we aandacht in dit nummer. Wat ligt er veel onderwijs in deze heilsfeiten! Het spreekt van de overwinning en de heerlijkheid van Christus. Als het geloof daarop mag zien, ligt er veel troost en hoop in deze daden van de Heere Jezus. Dat wensen we al onze zieken en eenzamen van harte toe.

Met hartelijke groet!

H.I. Ambacht
ds. J.P. Boiten

 

Begroting

De begroting van 2021 is geplaatst onder het tabblad: “ANBI verplichtingen

 

Vers van de dag

Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.

Abonnementen informatie:

Ons blad “Kracht naar Kruis” verschijnt in de eerste week van elke maand, 10 maanden van het jaar

Met de kerst komt ons blad in kleur uit, wat aanleiding is voor veel kerken,
dit nummer te bestellen met een doel dit speciale kerstnummer uit te delen
op kerstsamenkomsten van ouderen.

De abonnementsprijs is €10,00 per jaar.

Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen.
Voor opgave nieuwe abonnees en/of adres wijzigingen, gaat u naar tabblad: contact

Financiële steun:

Met de financiële steun van kerken en diaconieën is het mogelijk
dit werk voort te zetten en de kosten van het drukwerk/opmaak en
verzending te betalen.

Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van
Stichting “Kracht naar Kruis” te Den Haag.

Heeft u algemene vragen? klik dan op contact.