Februari uitgave:

Bekijk de nieuwe uitgave voor februari:

februari 2021.pdf

Of zie ook;

archief

Nog steeds gaat ons land en een groot deel van de wereld gebukt onder de maatregelen mbt het corona-virus. Het is een ernstige roepstem, maar het lijkt wel of de meeste mensen daar aan voorbij leven. Velen worden beheerst door het ene: wij willen ons eigen leven weer leiden. Alles bij elkaar zijn het duidelijke signalen dat we in de eindtijd leven. Dan wordt het een groot wonder dat we nog in de genadetijd mogen leven. Het woord van Christus is heel actueel: Waakt! De Heere geve die genade aan gezonden en zieken.

Zo mag er in dit nummer vanuit Gods Woord weer veel worden geboden om te overdenken. De Heere geve u allen Zijn nabijheid en zegen.

Met hartelijke groet!

H.I. Ambacht
ds. J.P. Boiten

 

Begroting

De begroting van 2021 is geplaatst onder het tabblad: “ANBI verplichtingen

 

Vers van de dag

De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

Abonnementen informatie:

Ons blad “Kracht naar Kruis” verschijnt in de eerste week van elke maand, 10 maanden van het jaar

Met de kerst komt ons blad in kleur uit, wat aanleiding is voor veel kerken,
dit nummer te bestellen met een doel dit speciale kerstnummer uit te delen
op kerstsamenkomsten van ouderen.

De abonnementsprijs is €10,00 per jaar.

Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen.
Voor opgave nieuwe abonnees en/of adres wijzigingen, gaat u naar tabblad: contact

Financiële steun:

Met de financiële steun van kerken en diaconieën is het mogelijk
dit werk voort te zetten en de kosten van het drukwerk/opmaak en
verzending te betalen.

Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van
Stichting “Kracht naar Kruis” te Den Haag.

Heeft u algemene vragen? klik dan op contact.