Mei uitgave:

Bekijk de nieuwe uitgave voor mei:

mei 2023.pdf

Of zie ook;

archief

Dit nummer verschijnt tussen de feestdagen in. Pasen ligt achter ons, de herdenking van de uitstorting van de Heilige Geest komt dichterbij. Aan Pinksteren gaat de hemelvaartsdag vooraf. Tussen die verschillende heilsfeiten is er een samenhang. In de artikelen en gedichten is geprobeerd om deze lijn aan te geven. De inzet is Jezus’ opstanding en de zegen van de Levensvorst.

Dankzij Zijn hemelvaart mag er het gebed zijn om de Geest van Pinksteren. Al onze lezers wensen we die genade toe, om meer zicht te krijgen in de samenhang van Gods heilswerk in Zijn Zoon. Tot bemoediging in eenzaamheid en strijd. Tot vertroosting in leven en sterven.

Ds. J.P. Boiten, hoofdredacteur.

 

Begroting

De begroting van 2022 en de jaarrekening van 2021 zijn geplaatst onder het tabblad: “ANBI verplichtingen

 

Vers van de dag

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Abonnementen informatie:

Ons blad “Kracht naar Kruis” verschijnt in de eerste week van elke maand, 10 maanden van het jaar

Met de kerst komt ons blad in kleur uit, wat aanleiding is voor veel kerken,
dit nummer te bestellen met een doel dit speciale kerstnummer uit te delen
op kerstsamenkomsten van ouderen.

De abonnementsprijs is €10,00 per jaar.

Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen.
Voor opgave nieuwe abonnees en/of adres wijzigingen, gaat u naar tabblad: contact

Financiële steun:

Met de financiële steun van kerken en diaconieën is het mogelijk
dit werk voort te zetten en de kosten van het drukwerk/opmaak en
verzending te betalen.

Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van
Stichting “Kracht naar Kruis” te Den Haag.

Heeft u algemene vragen? klik dan op contact.