Juli uitgave:

Bekijk de nieuwe uitgave voor juli:

juli 2024

 

 

Of zie ook;

archief

Dit is alweer het laatse nummer van jaargang 81. Weer ligt een seizoen achter ons. We horen het ook vaak van ouderen, die niet een volle agenda hebben: “een dag is snel voorbij”.

In Psalm 90 legt Mozes het accent niet op de tijd, maar op onszelf: “we vliegen daarheen”. Bij de apostel vinden we wel deze gedachten: “de tijd is voorts kort”. Daarmee voegt de Bijbel een wezenlijk element toe aan de tijd. Het is genadetijd, dus gebruik de tijd goed..

In deze uitgave van Kracht naar Kruis staan weer artikelen met Bijbelse gedachten, om daarmee de (vakantie)tijd verantwoord in te vullen. Het volgende nummer verschijnt D.V. in september. Allen een goede zomerperiode gewenst, met de genadige nabijheid van de HEERE.

 

Ds. J.P. Boiten, hoofdredacteur.

 

Begroting

De begroting van 2024 en de jaarrekening van 2022 zijn geplaatst onder het tabblad: “ANBI verplichtingen

 

Vers van de dag

Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.

Abonnementen informatie:

Ons blad “Kracht naar Kruis” verschijnt in de eerste week van elke maand, 10 maanden van het jaar

Met de kerst komt ons blad in kleur uit, wat aanleiding is voor veel kerken,
dit nummer te bestellen met een doel dit speciale kerstnummer uit te delen
op kerstsamenkomsten van ouderen.

De abonnementsprijs is €10,00 per jaar.

Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen.
Voor opgave nieuwe abonnees en/of adres wijzigingen, gaat u naar tabblad: contact

Financiële steun:

Met de financiële steun van kerken en diaconieën is het mogelijk
dit werk voort te zetten en de kosten van het drukwerk/opmaak en
verzending te betalen.

Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van
Stichting “Kracht naar Kruis” te Den Haag.

Heeft u algemene vragen? klik dan op contact.