April uitgave:

Bekijk de nieuwe uitgave voor april:

april 2022.pdf

Of zie ook;

archief

In alle vrijheid mochten we nog het heilsfeit van Pasen gedenken. Terwijl het evangelie van het leven uit de dood werd verkondigd, vonden in vele landen in de wereld aanslagen plaats. Bijzonder in de Oekraïne woedt de oorlog maar voort. Pasen zegt ons: alle dingen zijn onderworpen aan de opgestane Koning Jezus Christus. Als we dit in het geloof mogen zien valt over alle gebeurtenissen het Paaslicht! In dit nummer zijn er verschillende aspecten van Pasen verwoord. We hopen dat het tot sterkte en bemoediging mag zijn bij ziekte, rouw en eenzaamheid.

Onze voorzitter, ds. C. Bos is met emeritaat gegaan. Een actief werkzaam leven als predikant is nu afgesloten. We wensen hem en zijn vrouw van harte Gods zegen toe voor de nieuwe periode die ze nu zijn ingegaan

Met hartelijke groet!

H.I. Ambacht
ds. J.P. Boiten

 

Begroting

De begroting van 2022 is geplaatst onder het tabblad: “ANBI verplichtingen

 

Vers van de dag

Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.

Abonnementen informatie:

Ons blad “Kracht naar Kruis” verschijnt in de eerste week van elke maand, 10 maanden van het jaar

Met de kerst komt ons blad in kleur uit, wat aanleiding is voor veel kerken,
dit nummer te bestellen met een doel dit speciale kerstnummer uit te delen
op kerstsamenkomsten van ouderen.

De abonnementsprijs is €10,00 per jaar.

Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen.
Voor opgave nieuwe abonnees en/of adres wijzigingen, gaat u naar tabblad: contact

Financiële steun:

Met de financiële steun van kerken en diaconieën is het mogelijk
dit werk voort te zetten en de kosten van het drukwerk/opmaak en
verzending te betalen.

Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van
Stichting “Kracht naar Kruis” te Den Haag.

Heeft u algemene vragen? klik dan op contact.