Juli & Augustus uitgave:

Bekijk de nieuwe uitgave voor juli & augustus:

juli-augustus.pdf

Of zie ook;

archief

Deze uitgave van Kracht naar Kruis is voor de zomerperiode. Het is goed  om in deze tijd even wat afstand te nemen van het dagelijkse leven. Ik besef dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Want ernstige ziekte houdt geen vakantie. En de handicap die ik heb blijft altijd bij mij. Die lege plaats in mijn leven en in mijn gedachten…nooit ben ik er los van! En de kracht van het coronavirus is nog steeds niet gebroken. Zal het ooit nog weer anders worden?

Velen leven inonzekerheid en angst. Maar de Heere geve dat het bij ons anders mag zijn. In dit nummer wordt u weer veel aangereikt uit Gods Woord. Om bemoedigd en gesterkt te worden in het verwachten van de Heere en Zijn heil. We wensen u die zegen van harte toe, uit of thuis!

Met hartelijke groet!

H.I. Ambacht
ds. J.P. Boiten

 

Begroting

De begroting van 2021 is geplaatst onder het tabblad: “ANBI verplichtingen

 

Vers van de dag

Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.

Abonnementen informatie:

Ons blad “Kracht naar Kruis” verschijnt in de eerste week van elke maand, 10 maanden van het jaar

Met de kerst komt ons blad in kleur uit, wat aanleiding is voor veel kerken,
dit nummer te bestellen met een doel dit speciale kerstnummer uit te delen
op kerstsamenkomsten van ouderen.

De abonnementsprijs is €10,00 per jaar.

Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen.
Voor opgave nieuwe abonnees en/of adres wijzigingen, gaat u naar tabblad: contact

Financiële steun:

Met de financiële steun van kerken en diaconieën is het mogelijk
dit werk voort te zetten en de kosten van het drukwerk/opmaak en
verzending te betalen.

Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van
Stichting “Kracht naar Kruis” te Den Haag.

Heeft u algemene vragen? klik dan op contact.