Informatie over Stichting Kracht naar Kruis

  1. Doelomschrijving
  2. Bestuur
  3. Algemeen Nut Beoogde Instelling
  4. Oprichting

 

1. Doelomschrijving

Het doel van onze interkerkelijke stichting is het licht van Gods Woord te laten schijnen in het leven van hen, die door lichamelijk en/of geestelijk lijden een moeilijk bestaan hebben. De inhoud van ons blad is ook bedoeld om ouderen te bemoedigen vanuit de Bijbel.

Een aantal predikanten en meelevende kerkleden uit verschillende kerkgenootschappen verleent medewerking aan de totstandkoming van het blad.

2. Bestuur

Het bestuur van de interkerkelijke stichting bestaat uit:

Ds. J. Willemsen, voorzitter, PKN(hervormd), Dirksland
Ds. J. Oosterbroek, secretaris, Chr. Geref., Harderwijk
Dhr. M.C. Paul, penningmeester, PKN(hervormd), Dirksland
Ds. J. A. H. Jongkind, bestuurslid PKN(hervormd), Brandwijk
Ds. C. Bos, alg.adjunkt, PKN(hervormd), Benschop

 

3. Algemeen Nut Beoogde Instelling

De Belastingdienst heeft Stichting Kracht naar Kruis per 1 januari 2008 aangemerkt als een ANBI-instelling.

 

4. Oprichting

De oprichting van de stichting vond plaats op 7 augustus 1943. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41150988.