September uitgave:

Bekijk de nieuwe uitgave voor september:

september 2020.pdf

Of zie ook;

archief

In het vorige nummer van ons blad schreef onze redacteur ds. J.P. Boiten deel vier van zijn serie “Gebed voor kranke mensen”. Niemand kon weten dat hij niet lang daarna door het coronavirus zou worden geveld. Hij is een gelukkig niet heel lange periode in Dordrecht in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen geweest. Wij zijn dankbaar dat hij weer naar huis terug mocht keren. Zijn vrouw had ook verschijnselen van hetzelfde virus. Beiden hebben  zich in Gods hand geweten in deze voor hen en hun kinderen angstige tijd. Alles geworteld in de wet en de profeten. Mag deze paasvervulling ook ons deel zijn? Dan zijn we echt pinksterchristenen. Dat is ook het beste medicijn tegen ziekte en virus.

Ons bestuur (vooral ds. A. Snoek heeft erg zijn best gedaan) heeft geprobeerd i.s.m. onze drukkerij dit nummer persklaar te maken. Als we fouten hebben  gemaakt bieden wij daarvoor aan onze trouwe lezers onze excuses aan. Wij zijn blij met alle bijdragen van de scribenten die dit nummer hebben helpen in te vullen. Dr. J. van Eck te Lexmond is onder de scribenten nieuw, al hebben wij al eens eerder een bijdrage van zijn hand in ons blad mogen plaatsen. Wij wensen onze lezers kracht toe in hun veelal moeilijke omstandigheden en Gods zegen.

Met hartelijke groet!

Langerak,
ds. J.A.H. Jongkind

 

Begroting

De begroting van 2020 is geplaatst onder het tabblad: “ANBI verplichtingen

 

Vers van de dag

Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.

Abonnementen informatie:

Ons blad “Kracht naar Kruis” verschijnt in de eerste week van elke maand, 10 maanden van het jaar

Met de kerst komt ons blad in kleur uit, wat aanleiding is voor veel kerken,
dit nummer te bestellen met een doel dit speciale kerstnummer uit te delen
op kerstsamenkomsten van ouderen.

De abonnementsprijs is €10,00 per jaar.

Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen.
Voor opgave nieuwe abonnees en/of adres wijzigingen, gaat u naar tabblad: contact

Financiële steun:

Met de financiële steun van kerken en diaconieën is het mogelijk
dit werk voort te zetten en de kosten van het drukwerk/opmaak en
verzending te betalen.

Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van
Stichting “Kracht naar Kruis” te Den Haag.

Heeft u algemene vragen? klik dan op contact.