Augustus uitgave:

Bekijk de nieuwe augustus uitgave:

augustus 2019.pdf

Of zie ook;

archief

In dit nummer vindt u een passende meditatie over water op het dorstige. En enkele aansprekende gedachten van Luther over de dood. Hiermee is niets ten nadele gezegd van de andere artikelen! De Heere geve u Zijn zegen in het lezen en overdenken!

Met hartelijke groet!

Uw eindredacteur

ds. J.P. Boiten

 

Begroting

De begroting van 2019 is geplaatst onder het tabblad: “ANBI verplichtingen

 

Vers van de dag

Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Abonnementen informatie:

Ons blad “Kracht naar Kruis” verschijnt in de eerste week van elke maand, 10 maanden van het jaar

Met de kerst komt ons blad in kleur uit, wat aanleiding is voor veel kerken,
dit nummer te bestellen met een doel dit speciale kerstnummer uit te delen
op kerstsamenkomsten van ouderen.

De abonnementsprijs is €10,00 per jaar.

Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen.
Voor opgave nieuwe abonnees en/of adres wijzigingen, gaat u naar tabblad: contact

Financiële steun:

Met de financiële steun van kerken en diaconieën is het mogelijk
dit werk voort te zetten en de kosten van het drukwerk/opmaak en
verzending te betalen.

Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van
Stichting “Kracht naar Kruis” te Den Haag.

Heeft u algemene vragen? klik dan op contact.