Oktober uitgave:

Bekijk de nieuwe uitgave voor oktober:

oktober 2020.pdf

Of zie ook;

archief

Velen zijn door het coronavirus getroffen soms met ernstige gevolgen. We denken aan hen en aan nabestaanden die door deze ziekte een geliefde moesten missen. Het is een ernstige roepstem die door de wereld en ook door ons land gaat. Nemen we het ter harte?

Onze vaste medewerker ds J v Amstel bevindt zich al maanden in een herstelperiode van operaties die hij heeft ondergaan. Hij heeft heel wat moeten “inleveren” maar is dankbaar dat de Heere hem heeft gespaard en getroost. We wensen hem van harte kracht en bovenal Gods nabijheid toe. De bestuursleden hebben zich ingespannen om toch het septembernummer van Kracht naar Kruis te doen verschijnen. En dat is hen gelukt, waarvoor we hen zeer dankbaar zijn. Dank aan allen die hun bijdrage leverden. Nu nemen we de oude draad weer op. Allen Gods zegen toegewenst bij het lezen van wat dit nummer ons mag bieden.

Met hartelijke groet!

H.I. Ambacht
ds. J.P. Boiten

 

Begroting

De begroting van 2021 is geplaatst onder het tabblad: “ANBI verplichtingen

 

Vers van de dag

Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?

Abonnementen informatie:

Ons blad “Kracht naar Kruis” verschijnt in de eerste week van elke maand, 10 maanden van het jaar

Met de kerst komt ons blad in kleur uit, wat aanleiding is voor veel kerken,
dit nummer te bestellen met een doel dit speciale kerstnummer uit te delen
op kerstsamenkomsten van ouderen.

De abonnementsprijs is €10,00 per jaar.

Alle chronisch zieken kunnen dit blad gratis ontvangen.
Voor opgave nieuwe abonnees en/of adres wijzigingen, gaat u naar tabblad: contact

Financiële steun:

Met de financiële steun van kerken en diaconieën is het mogelijk
dit werk voort te zetten en de kosten van het drukwerk/opmaak en
verzending te betalen.

Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0000 9389 39 ten name van
Stichting “Kracht naar Kruis” te Den Haag.

Heeft u algemene vragen? klik dan op contact.